ติดตามข้อมูลเราได้ที่นี่

Brand Protection &
Anti-Counterfiet

ปกป้องและยกระดับความปลอดภัย
ให้สินค้าของคุณ

อย่าปล่อยให้สินค้า
ของคุณต้องเสี่ยง

ปกป้องสินค้าของคุณด้วยเทคโนโลยีป้องกันการ
ปลอมแปลง และยกระดับความปลอดภัยด้วยระบบ Digital Authentication ที่จะช่วยตอบโจทย์ในทุกมิติ

เราพร้อมให้คำปรึกษาและบริการ เพื่อปกป้องสินค้าของคุณ

ตรวจสอบสินค้าและยืนยันว่า
เป็นสินค้าของแท้ด้วยระบบ CodeGuard
พร้อมระบบ CRM 

กลุ่มผลิตภัณฑ์และการใช้งาน

Hologram and Tamper Evident

โฮโลแกรม และ คุณสมบัติการทิ้งหลักฐาน

This collection of holograms is of supreme quality and is designed for security purposes. Our team of experts has utilized advanced technology to specifically cater to the requirements of various industries and also customized to meet unique security needs.These holograms strictly adhere to international quality standards and the latest market trends, and are available in desired specifications, quantities, and qualities.

Standard Label Prices

General Label

เริ่มต้นที่ 10,000 ดวง

5,000

การผลิตงานฉลากสินค้าชนิดมีแผ่นรองหลังและไม่มีแผ่นรองหลัง (liner and lineless Label) ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเหมาะติดลงบนผลิตภัณฑ์ประเภท ขวด กล่อง บรรจุผลิตภัณฑ์ และถุงทุกชนิด

Advance Label

เริ่มต้นที่ 10,000 ดวง

20,000

การผลิตขั้นสูงโดยการใช้เทคนิคการพิมพ์ขั้นสูงผสมผสานกับเทคโนโลยีป้องกันการปลอมแปลงในรูปแบบต่าง ๆ บวกกับระบบการตรวจสอบและรับรองสินค้า เพื่อให้ผู้ใช้งานได้ตรวจสอบสถานะของสินค้าว่าเป็นลิขสิทธิ์ของแท้ หรือสินค้าลอกเลียนแบบโดยการอ่านข้อมูลบนฉลากสินค้า ควบคู่กับระบบที่ทางบริษัทออกแบบและพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะ

Hologram Label

เริ่มต้นที่ 5,000 ดวง

10,000

Hologram Label ป้องกันการปลอมแปลง ป้องกันการสแกนและการถ่ายเอกสารได้ 100% พร้อมกับเทคโนโลยีการสร้างภาพบน Hologram ที่มีลักษณะพิเศษ อีกทั้งมีเทคโนโลยีในการทิ้งร่องรอยเป็นหลักฐาน